Wprowadzenie do UDI i MDR

Wprowadzenie do systemów UDI (Unikalny Identyfikator Wyrobu) i MDR (Rozporządzenie o Wyrobach Medycznych) jest kluczowym krokiem w zapewnieniu większej transparentności i bezpieczeństwa w sektorze wyrobów medycznych. System UDI to globalny…

Czym jest UDI w świetle MDR

Wprowadzenie do UDI i MDR: Definicja UDI (Unikalne Oznaczenie Wyrobu) i jego rola w kontekście MDR (Rozporządzenie o Wyrobach Medycznych). UDI jako system służący do jednoznacznego identyfikowania wyrobów medycznych na…